Category Archives: cloud computing

Paradigmaverschuivingen door Cloud

Toen ik me (zo’n twee jaar geleden) ging verdiepen in Cloud Computing werd mij snel duidelijk dat ik er vooroordelen over had die niet met de werkelijkheid overeenkwamen. Zo dacht ik tot die tijd  bijvoorbeeld dat het duurder zou zijn dan on premise. En ook dat het alleen geschikt zou zijn voor webserver workloads. En dat het so-wie-so niet geschikt was voor enterprise workloads. Bovendien dacht ik dat Windows workloads op Azure en Linux workloads op AWS gedraaid moeten worden. Ik zag Cloud een beetje als hosting 2.0. Dit bleken vooroordelen omdat ze allemaal niet waar zijn. Nadat ik deze vooroordelen bij mijzelf had opgespoord en structureel verwijderd, werd de Cloud al veel aantrekkelijker.

Nog interessanter werd het toen ik de grote verschillen ontdekte tussen Cloud Computing en legacy IT. Deze verschillen zijn opmerkelijk en ik vind het serieuze paradigma verschuiving.

Dynamisch

Zo waren we gewend om workloads van voldoende hardware (capaciteit) te voorzien zodat klanten voldoende performance ervaren. Deze resources waren veelal ruimschoots voldoende. Te veel resources was geen probleem en bij een tekort aan resources kochten we hardware bij. Virtualisatie maakte dit proces eenvoudiger, maar niet fundamenteel anders. Maar, zowel “Under utilisation” als “Over utilisation” zijn beiden feitelijk verlies. In het eerste geval had ik meer resources gekocht dan nodig was en in het andere geval is de performance niet optimaal en raken mijn klanten ontevreden. Cloud stelt ons juist in staat resources dynamisch toe te wijzen en dus beide vormen van verlies te vermijden. Hiermee kan Cloud goedkoper zijn dan on premise. Het is aan ons om het slim in te richten.

Kosten

Het kiezen van de meest geschikte Cloud service (of combinatie van services) en het juist toepassen ervan is dus key. De consequentie hiervan is dat IT architecten, engineers en developers daarmee verantwoordelijk worden voor het kostenefficiënt zijn van de applicatie. Want was eerder een budgetaanvraag een managementbeslissing, nu zijn de kosten een gevolg van het ontwerp. Da applicatie moet niet gewoon functioneren, maar deze moet ook kostenefficiënt zijn. Kostenefficiëntie is hiermee een design criterium geworden. Amazon AWS heeft hiervoor een hulpmiddel, het: “Well Architected Framework”. Dit framework kent een 5 tal pilaren waarvan “Cost Efficiency” er een is. Development teams zouden er goed aan doen dit framework te gebruiken tijdens het ontwerp en bouwen van applicaties en omgevingen.

Capex versus Opex

Een andere verschuiving is dat kosten niet vooraf vallen (Capital Expenditures), maar achteraf vallen (Operational Expenditures). Dit, op het eerste gezicht, simpele verschil heeft verstrekkende gevolgen. Financiële bestuurders van bedrijven (en IT afdelingen) waren gewend jaarlijks budgetten te maken waarin de kosten voor het komende jaar ingeschat wordt. Dat werkt nu anders. Alle kosten komen achteraf en bovendien kunnen ze fluctueren als gevolg van het dynamisch toewijzen van resources. Maar hoe komen we dan in control van de kosten? De Cloud biedt gelukkig veel mogelijkheden hiervoor, zoals gedetailleerde overzichten van kosten van services, het kunnen isoleren van applicaties in een eigen AWS account en het kunnen instellen van budget alerts. Bestuurders zullen deze nieuwe mogelijkheden leren gebruiken. Ik ben ervan overtuigd dat zodra dat lukt, zij voor het eerst echt in control komen van IT kosten en zij ook niet anders meer willen.

Experimenteren

Er is nog een ingrijpende verandering als gevolg van de “Pay-as-You-go” methode. Experimenteren wordt eenvoudiger en goedkoper. Enterprise features (zoals bijvoorbeeld een Content Management Systeem – CDN) zijn beschikbaar, laagdrempelig en tijdelijk te gebruiken. Dit tijdelijke gebruik is erg  kostenefficiënt. Experimenteren wordt hierdoor gestimuleerd. De keerzijde ervan is dat je ook snel moet beslissen of een experiment geen succes wordt (“Fail fast”). Waar voorheen dure en tijdrovende pakketselecties werden gedaan, loont het zich nu kleine Proof of Concepts (PoC’s) te doen met alle versies van een applicatie die je maar overweegt. Wat niet naar wens werkt ruim je snel weer op.

Alles code

Voor infrastructuur engineers belooft Cloud ook een behoorlijke verandering te zijn. Waar we ons voorheen konden profileren met kennis van hardware en appliances, willen bedrijven nu standaardiseren op native Cloud services. In de meeste gevallen is dit efficiënter en daardoor kosteneffectiever. Bovendien bouwen we de infrastructuur middels code en templates. Infrastructuur wordt code en daarbij adopteren we de werkwijze van developers met bijvoorbeeld CI/CD pipelines en code repositories.

IT feestje

Zoals uit de voorgaande paradigmaverschuivingen blijkt veranderd er toch wel veel in vergelijk met hoe we tot nu toe te werk gingen. De grootste en belangrijkste paradigma verschuiving is naar mijn idee dat Cloud iets voor de gehele organisatie is.

Amazon AWS heeft inmiddels de ervaring dat bij bedrijven die Cloud zien als een “IT feestje” het geen succes wordt. De veranderingen raken immers  alle geledingen van de organisatie, of dat nu de IT afdeling zelf is, HR, financiën of de business. Het is daarom doorslaggevend of we in staat zijn de gehele organisatie te betrekken in het uitnutten van Cloud. Ook hiervoor heeft Amazon AWS hulpmiddelen. Zo is er het “Cloud Adoption Framework” (CAF). In de CAF worden technisch en organisatorische gezichtspunten gebruikt om de obstakels voor Cloud adoptie in kaart te brengen. Hiervoor worden alle stakeholders betrokken en kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de “Cloud Discovery Workshop” om een eerste start te maken met de CAF.

IT 2.0

Mijn vooroordelen over Cloud ben ik inmiddels wel kwijt, maar ik heb er paradigmaverschuivingen voor terug gekregen. Deze verschuivingen maken Cloud voor mij juist extra interessant omdat het aspect “Organisatie” veel prominenter meedoet en dat vond ik altijd al belangrijk. Zo zullen de IT en de business nu wel moeten samenwerken. Dat is iets dat mij al jaren verstandig leek. Zonder deze samenwerking wordt het geen succes. Dit is voor veel mensen ook niet nieuw, maar nu is het echt noodzaak geworden, helemaal bezien in het licht van “Digital Transformation” (https://aws.amazon.com/government-education/digital-transformation/). Gelukkig biedt Amazon AWS hier ook hulpmiddelen, zoals het “Cloud Adoption Framework” (https://aws.amazon.com/professional-services/CAF/getstarted/)  (en de bijbehorende “Cloud Discovery Workshop”) en het “Well Architected Framework” (https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/). Voor mij wordt de IT hiermee met sprongen interessanter.

AWSome for the enterprise

Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd. Public Cloud is de toekomst in het IT landschap. Aanvankelijk verzonnen we redenen om niet naar de cloud te moeten. We vonden de cloud bijvoorbeeld niet secure. De data stond niet in Nederland en het was alleen geschikt voor websites. Ook was het voornamelijk bedoeld voor start ups, en ehh, oh ja, de cloud was te duur. Toch zijn er door de jaren heen steeds meer bedrijven die kozen voor de Public Cloud. Blijkbaar waren onze redenen drogredenen. Of misschien hadden we de feiten onjuist, een soort alternatieve waarheden? Nu we deze vooroordelen achter ons hebben gelaten, kunnen we naar de Cloud. Of gelooft u nog steeds dat de mens niet op de maan is geweest en dat Elvis nog steeds leeft?

Natuurlijk verloopt de adoptie niet bij alle bedrijven even snel. Het is alleen niet meer de vraag “Of we naar de Cloud gaan”, maar “Wanneer”. Een interessante observatie daarbij is dat Amazon’s AWS verreweg de grootste aanbieder is van Public Cloud diensten. Interessant omdat Amazon geen speler was in het IT landschap. Ze begon ooit als webshop voor boeken, maar bouwde al snel een infrastructuur waar haar klanten ook graag gebruik van maakten. Inmiddels is ze de grootste aanbieder van Public Cloud diensten. AWS (Amazon Web Services) is vele malen groter dan alle overige Cloud aanbieders bij elkaar. Maar hoe maken we AWS geschikt voor grote bedrijven?

Multi account structuur

Wanneer je snel aan de slag wilt met Public Cloud, dan is een Amazon AWS account zo aangelegd. Voor zo’n account is slechts een credit card nodig en je bent “In business”. Alle AWS diensten staan je vervolgens ter beschikking. Ook echte enterprise features zoals Content Delivery Networks en uitgebreide security tools. Dat klinkt allemaal prima, maar gaan grote bedrijven er zo ook mee om? Is het echt een kwestie van account aanleggen credit-card-klaar? Misschien dat bedrijven op deze wijze starten, maar na verloop van tijd kiezen zij voor een structuur die past bij een enterprise.

Grote bedrijven hebben bijvoorbeeld behoefte om applicaties van elkaar gescheiden te houden. Ook willen ze uitgebreid gebruikersbeheer (met gedelegeerde rechten) te kunnen uitvoeren of IT architectuur uitgangspunten te kunnen afdwingen (zoals off site backups). Daarnaast willen ze security maatregelen kunnen treffen (zoals off site audit trails) en overzicht te houden over de kosten (consolidated billing). In AWS is dit mogelijk door meerdere accounts aan elkaar te koppelen, waarbij sommige account generieke voorzieningen verzorgen, de multi account structuur.

Root account

Nu is het belangrijk om te weten dat de eerste user die je aanlegt de root user is. Dit is de enige user binnen het AWS account waarmee alles gedaan kan worden. Het is ook de enige die het gehele account kan opgeheffen. Het dagelijks gebruik van deze root user is daarom ook af te raden. Deze root user credentials kunnen beter in een kluis worden opgeslagen. Voor het dagelijkse gebruik van de AWS console (de web toegang tot alle AWS diensten) worden gewone user accounts gemaakt.

Operationele- versus non-operationele accounts

Bij het gebruik van meerder AWS accounts wordt een onderscheid gemaakt tussen operationele accounts (zoals bijvoorbeeld een account waarin de productieomgeving van een specifieke applicatie draait) en non-operationele accounts (zoals bijvoorbeeld een account waarin alleen gebruikersbeheer wordt gedaan). AWS biedt daarom de mogelijkheid de accounts op een zinvolle manier te integreren zoals bijvoorbeeld de kosten in een billing account te verzamelen. Hiermee kunnen zaken effectief van elkaar gescheiden worden. Door de verschillende operationele accounts van elkaar te isoleren kunnen bijvoorbeeld fijnmazig rechten worden gegeven aan beheerders. Ook kunnen de omgevingen elkaar niet beïnvloeden, praktisch, want dit zorgt voor een hoger security niveau.

Welke non-operationele account zijn er nodig?

Multi Account structuur

Multi account structuur in de Amazon AWS Public Cloud

Billing

Het is praktisch om alle kosten centraal te verzamelen, ook wel consolidated billing genoemd. Dit gebeurd in een “Billing account”. De billing account wordt niet gebruikt voor productietaken, maar alleen voor de financiële afhandeling van de kosten. Zo “Hangen” alle accounts aan dezelfde credit card, of worden alle kosten middels een enkele factuur afgerekend. De voordelen hiervan zijn dat de volumekorting van AWS over het gehele bedrag wordt verkregen en dat gebruikers met een financiële verantwoordelijkheid alleen toegang krijgen tot deze billing account. Zij hebben geen toegang nodig tot een operationele account en houden toch overzicht over de kosten. Deze kosten worden overigens in groot detail inzichtelijk gemaakt, ze zijn per account en per resource type of tag te bekijken. Zo is te zien wat de kosten van storage zijn, of wat de kosten zijn van een ontwikkel account.

IAM

Naast de billing account is er een “Identity and Access Management (IAM) Account”. Dit is het account waar het gebruikersbeheer uitvoert wordt. Het enige dat in deze account gemaakt wordt zijn users, groepen en rollen. De overige accounts (zoals operationele accounts) hebben geen gebruikers. Vanuit de IAM account krijgen users rechten binnen andere accounts. De voordelen hiervan zijn evident, centraal gebruikersbeheer, een centrale account waarop users inloggen en geen users in de andere accounts. Deze manier van werken leidt ook tot een hogere mate van security en een beter controleerbaarheid daarvan. Voor de duidelijkheid, de users waarover we hier spreken zijn users die werken binnen de webconsole van AWS en niet de eindgebruikers van applicaties.

Audit

Vanuit security standpunt bezien is het wenselijk dat een audit trail veiliggesteld wordt voor het geval een applicatie of account gecompromitteerd raakt. In zo’n geval moet het audit trail aantoonbaar onveranderd zijn en op een andere plaats opgeslagen zijn. Speciaal hiervoor is de “Audit Account”. Dit account bestaat uit S3 buckets (object store – opslag van files) waarin de audit informatie wordt weggeschreven. Ieder operationeel account heeft een eigen S3 bucket waarin alleen dat account mag schrijven, ze mag er niet lezen en niet verwijderen. Uiteraard worden de kosten verhaald op de account die de betreffende S3 bucket gebruikt en netjes verzameld in de billing account.

Backup

De bovenstaande constructie wordt ook gebruikt voor backups. Bedrijven willen graag dat backups aantoonbaar veilig worden opgeslagen, liefst met aparte credentials. Dus waarom zou niet dezelfde constructie gebruikt kunnen worden als bij de audit account? En dat is precies waarom er een “Backup Account” gemaakt wordt. Deze account heeft alleen S3 buckets voor de verschillende operationele accounts waarin zij een backup mogen schrijven. Ook hier kunnen zij de backups niet lezen of verwijderen. De kosten van iedere bucket wordt verhaald op de betreffende operationele account en verzameld in de billing account.

Shared

Soms zijn er generieke diensten die beschikbaar gesteld moeten worden aan de operationele accounts, zoals bijvoorbeeld een GIT repository (een versiebeheersysteem voor software en configuratie files), een Puppetmaster (state config software) of centrale opslag van gedeelde informatie. Het gebruik van een zogenaamde “Shared Account” dan erg handig.

My Organization

Inmiddels heeft Amazon een nieuwe dienst gelanceerd die het opzetten en beheren van een multi account structuur vereenvoudigen, “My Organization”. Organizations geeft overzicht over de gekoppelde accounts (de billing account is leidend). Centraal kunnen bijvoorbeeld beperkingen op andere accounts aangelegd worden.

Tot slot

Er is inmiddels een goed beeld geschetst over een enterprise structuur in AWS. De non-operationele accounts zorgen voor overzicht, inzicht en betere isolatie van enterprise functies. Middels uitgebreide autorisatie kunnen users rechten krijgen op de verschillende functionele gebieden die zo gecreëerd zijn. De hier beschreven non-operationele accounts zijn wel de belangrijkste, maar er is geen beletsel er nog meer te maken als dat opportuun mocht zijn.

Met het ondersteunen van een dergelijke enterprise structuur toont Amazon aan dat Public Cloud klaar is for the enterprise, maar dan wel met de juiste inrichting.

Gaan OSS en Microsoft wel samen?

De afgelopen 15 à 20 jaar was de relatie tussen Microsoft en Linux- en opensourcesoft- warecommunity’s niet best. Linux en OSS bedreigden het verdienmodel van Microsoft, terwijl Microsoft Linux en OSS op alle manieren dwarszat. De situatie verandert. Microsoft heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet om OSS te adopteren, zegt Jan van der Torn.

verschenen in de Automatiseringgids mei 2016 (of download de PDF AG-201609_Expert-VanDerTorn).