Docker, Dev-Ops bijna opgelost..

Nu grote- en middel grote organisaties de inzet van Linux en Open Source software niet vreemd meer vinden, maken zij zich op voor de volgende stap. De een noemt het “State config”, de ander noemt het “Datacenter automation”. Ongeacht de naam die het krijgt, verandering zit in de lucht.

Virtualisatie

De eerste grote slag vond plaats toen virtualisatie gemeengoed werd. Het maakte mogelijk dat hardware beter benut kon worden en onderhoud op de hardware uitgevoerd kon worden zonder down time van applicaties. Feitelijk werden server-installaties los gekoppeld van de hardware. In  sommige organisaties ontstond er zelfs een nieuwe groep van beheerders, zij die zich exclusief bezig hielden met deze virtualisatie. Nadeel van virtualisatie was wel dat nieuwe (virtuele) servers te makkelijk uitgerold konden worden. Dit leide veelal tot ongecontroleerde groei van servers. Immers, het aanvraag proces van nieuwe servers en de aanschaf van hardware waren ook ontkoppeld.

Puppet

Virtualisatie van servers vraagt om software en tooling waarmee dit beheerd kan worden. De servers zijn niet meer zichtbaar en het worden er wel heel veel. Het walhalla is hierbij natuurlijk dat servers volledig middels templates beschreven zijn en op commando geautomatiseerd gedeployed kunnen worden. Puppet is bij uitstek software die dit mogelijk maakt. Veel organisaties op dit moment zijn nu wakker voor deze ontwikkeling en het verklaart de populariteit van Puppet. Overigens zijn er veel meer initiatieven (software producten) die dit kunnen, te denken valt aan Ansible, Chef, MAAS, JuJu, Landscape e.t.c. Interessant is dat deze ontwikkelingen veelal vanuit de Open Source hoek lijken te komen. Duidelijk wordt dat traditioneel systeembeheer een veel grotere programmeer-component krijgt.

Cloud Computing

Als virtualisatie gecombineerd wordt met datacenter automation, dan komen we in het gebied van Cloud Computing. Hierbij gaat de ontkoppeling van de hardware nog een stap verder. De kosten worden volledig operationeel (opex – Operational Expenditures) en de capaciteit volledig elastisch. Bij de cloud aanbieders zijn het de grote IT bedrijven die de toon zetten. Met name Amazon met haar EC2 cloud mag genoemd worden. De EC2 cloud is voor velen nog steeds het lichtende voorbeeld van hoe een cloud zou moeten functioneren. Bij de aanbieders van cloud software wordt het peloton aangevoerd door Open Stack een project waaraan alle belangrijke software vendors inmiddels aan meewerken. Het is mogelijk een “Kip ei” vraagstuk of Cloud Computing of datacenter automation eerder was. Het zijn in ieder geval technieken die hand in hand gaan. Red Hat heeft dit zien aankomen en heeft Puppet in haar Red Hat Satelite product geïntegreerd en maakt met Cloud Forms mogelijk om orkestratie over verschillende Cloud- en virtualisatie platforms uit te voeren.

Docker

En op het moment dat de IT markt denkt de ontwikkelingen begrepen te hebben, komt er een game changer langs. Docker is een combinatie van container virtualisatie en applicatie virtualisatie. Dit verandert vreemd genoeg veel. De lichtere vorm van virtualisatie maakt dat er minder overhead is en er dus efficiënter gebruik van de hardware kan worden gemaakt. Het is niet strijdig met Cloud Computing, maar, bouwt daar juist op voort. De echte grote verandering is daarom niet technisch van aard, maar organisatorisch. Doordat ontwikkelaars de Docker pakketten maken wordt het traditionele systeembeheer gepasseerd.  Het traditionele IT afdelingen hebben de “Boot gemist”, de business heeft ze nauwelijks meer nodig. Na jarenlang barrières op te hebben geworpen, heeft de business zich nu onafhankelijk gemaakt van de IT afdeling. De aansluiting met de business is hierdoor eenvoudiger – een vraagstuk dat de IT al jaren teistert. Het is wel de vraag wat de IT beheer afdeling nu gaat doen. Resteert het hen de hardware te beheren en te onderhouden?

Nieuwe kansen

Er zijn ook wel weer kansen. De ontwikkelaars zijn nu “In charge” en daarmee ook van security – en daar zijn ze traditioneel niet erg goed in. Het is zaak om het traditioneel IT beheer te herzien en  aan te sluiten bij development afdelingen en te participeren in security vraagstukken – mits je niet alleen kapotte harddisks wil wisselen.

2 thoughts on “Docker, Dev-Ops bijna opgelost..

 1. leeuwenrjj

  Hoi Jan,

  Management van een grote “Docker farm” staat nog echt in de kinderschoenen.
  Kubernetes is op dit moment “hot” en lijkt de toekomst hiervoor maar tegelijkertijd ontbreekt essentiële functionaliteit nog.
  Ik verwacht dat het, optimistisch, nog minimaal 1 jaar duurt voordat er een semi volwassen product op de markt is voor het beheren van docker op schaal.

  DEV en OPS groeien in de webwereld inderdaad naar elkaar toe.
  DEV zonder enige OPS ervaring zal alle fouten uit het verleden herhalen.
  Ook met Docker ligt een onbeheersbare, niet schaalbare, chaos/spaghetti op de loer.
  Teams met gecombineerde kwaliteiten liggen daardoor het meest voor de hand vandaar ook de vele devops vacatures. Uiteraard zijn er ook zat “traditionele” bedrijven die helemaal geen in-house developers hebben en daar zal het werk bij het OPS team blijven.

  Tegelijkertijd groeien ondersteunende services ook als kool wat de verbeterde automation weer enigszins compenseerd doordat er meer werk is.
  Want wie gaat al deze services opzetten en beheren?
  Denk aan Kubernetes maar ook Graphite, Elasticsearch, Hadoop, OpenStack, enz.
  Uitbesteden is en was natuurlijk altijd al een optie.
  Amazon lijkt de enige cloud partij die deze zaken redelijk op orde heeft en veel zaken productierijp “As A Service” in het assortiment heeft.
  Echter zal er aan het einde van de maand een niet misselijke rekening je tegemoet komen.

  Ik denk dat op de korte termijn vooral de IT afdelingen voor startups er heel anders uit gaan zien.
  Die hebben geen schaalgrote om mensen aan te nemen of geld om de initiële kosten voor hardware op te hoesten.
  Alles uitbesteden in AWS of een andere cloud ligt dan voor de hand.
  Uiteraard zijn een deel van de startups van vandaag de grote bedrijven van morgen…

  Conclusie zal zijn dat je baan als op de IT afdeling steeds anders wordt maar dat was 10 jaar geleden niet anders 😉

  Reply
  1. Jan van der Torn Post author

   @leeuwenrij,

   Dank je voor de reactie. Je komt met veel details, en met veel daarvan ben ik het eens. Ik heb het gevoel (en dat lijkt me niet strijdig met jouw zienswijze) dat Dev-Ops alleen geslecht kan worden als mensen daadwerkelijk tot elkaar kunnen komen. M.a.w. ik zou samenwerking verkiezen boven een tool of techniek. Interessante vraag is, is Docker deze tool / techniek of wordt de Dev-Ops-kloof er groter van?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.