“Het PRISM dilemma”

De onthullingen rond PRISM doen ons geloven dat ook op internet het “recht van de sterkste” geldt. In dit voorbeeld is het de Amerikaanse NSA die massaal telefoongesprekken en internet communicatie tapt en opslaat. Andere geheime diensten doen dit ongetwijfeld eveneens. Dit voorval staat niet op zichzelf, er zijn vele voorbeelden waarin de security van computersystemen in het geding is. Wat kan je hier als bedrijf of individu aan doen? Kan Linux / Open Source Software ons hierbij behulpzaam zijn?

Geen eigenaar, geen bedrijf, geen deals

Commerciële software bedrijven hebben twee nadelen, ten eerste zijn ze gevestigd in een specifiek land en ten tweede worden ze (deels) “geregeerd” door commercie. Doet een Europees bedrijf zaken met een Amerikaans bedrijf dan is de kans groot dat Amerikaanse geheime diensten toegang hebben tot hun systemen en data. Zou het uitmaken dat de specifieke vestiging van dit Amerikaanse bedrijf zich op Europees grondgebied bevind? PRISM leert ons dat de Patriot Act voor alle Amerikaanse bedrijven geldt, waar zij zich ook vestigen. Men kan zich terecht afvragen of dit wenselijk is voor (o.a.) Europese overheidsdiensten. Stellen zij hiermee gegevens van hun burgers aan de Amerikaanse overheid ter beschikking?Prism

Een ander nadeel is het commerciële karakter van veel software bedrijven. Naast – voordelen – strookt de aandacht (en prioriteit) voor security niet altijd met de commerciele belangen van deze bedrijven. Zo worden exploits liefst niet meteen bekend gemaakt. Naast dat bedrijven niet graag “de vuile was” buiten hangen kan een fix meestal niet snel worden gemaakt. De rechtvaardiging hiervan is vaak dan ook dat de onbekendheid van een exploit voorkomt dat daarvan misbruik wordt gemaakt. In de “Open Source wereld” weten we dat deze “Security through obscurity” niet werkt. Mensen die misbruik willen maken van computer systemen zijn gewoon op de hoogte van deze exploits. Microsoft bijvoorbeeld, informeert de NSA over dergelijke exploits zo blijkt nu. Eindgebruikers zijn zo niet in staat hiertegen maatregelen te treffen omdat de exploits voor hen wel onbekend zijn. In tegenstelling, binnen de communities van Open Source Software worden exploits onmiddellijk bekend gemaakt zodat gebruikers maatregelen kunnen treffen en er snel een patch / fix gemaakt kan worden.

Community development

Open Source Software, zoals Linux bijvoorbeeld, kent geen eigenaar die in een specifiek land is gevestigd. Hierdoor is het lastig voor een nationale overheid – Amerikaans of anderzins – hierop grip te krijgen. Bovendien zijn de mensen die aan deze software programmeren vaak wars van dergelijk invloed en zullen zij om die reden daartegen verzetten. Ook is de bron code inzichtelijk voor iedereen die dat wil en vormt daarmee een extra zekerheid dat daarin geen opzettelijke “achterdeurtjes” gemaakt zijn. Het is geen garantie, maar waar zou je voorkeur naar uitgaan?

De bovenstaande punten betekenen niet dat commerciële software slecht is, 
dergelijke bedrijven niet te vertrouwen zijn of dat Open Source Software 
geen exploits zou bevatten. Er zijn voldoende legitieme redenen om wel 
commerciële software te gebruiken. Het is geen argument waarom het 
produceren van commerciële software illegaal of immoreel zou zijn. 
Het is dan ook geen onwil bij commerciële software bedrijven, maar 
eerder een "handicap".

Eerste-hulp

Wanneer bedrijven en eindgebruikers eenmaal met Linux / Open Source Software aan de slag gaan, dan blijkt dat daarvoor een eindeloze hoeveelheid tools (hulpprogramma’s) beschikbaar zijn. De toegankelijkheid is groot omdat ze makkelijk geïnstalleerd kunnen worden (via internet) en er (meestal) geen kosten aan verbonden zijn. Een aanzienlijk deel van deze tools kunnen gebruikt worden om de security van systemen, communicatie en data te verhogen.

Om een indruk te geven, OpenVPN kan gebruikt worden om VPN tunnels te bouwen, iptables is een standaard firewall in Linux, SELinux is een (overigens door de NSA ontwikkelde) methodiek om het security niveau van Linux te verhogen. Mail systemen kunnen beveiligd worden met ClamAV (een virusscanner) en Spamassassin (Spam filter).

Maar ook zijn er: Tripwire (een systeem waarmee wijzigingen van configuratiebestanden gedetecteerd kan worden), Snort (een intrusion detection system) en Fail2ban (een systeem waarmee onterechte inlogpogingen op systeem processen geweerd kunnen worden).

Bovenstaande producten zijn kosteloos te gebruiken, op een paar is commerciële (betaalde) support te verkrijgen en de meesten zijn prima gedocumenteerd. Ze zijn vaak onderling te combineren en deze lijst is verre van compleet!

Ladder en breekijzer

Linux / Open Source Software “gedraagt” zich eerder als een gereedschapskist met onderdelen, dan een “kant en klaar product”. Het nadeel hiervan is dat er meer kennis en ervaring nodig is om daarmee te bereiken wat je wil. Daar staat tegenover dat systemen volledig naar behoefte te configureren zijn. Dit stelt bedrijven en gebruikers in staat bijvoorbeeld alle potentiële hulpmiddelen voor hackers te verwijderen. Een systeem kan worden teruggebracht tot de basisonderdelen die echt nodig zijn. Alle overbodige software en services voor het specifieke toepassingsgebied zijn te verwijderen. In vergelijk, wie laat er een ladder en breekijzer bij zijn voordeur liggen?

Wie niet sterk is…

Voorbeelden zoals PRISM kunnen ons het gevoel geven dat het “recht van de sterkste” geldt. Wie kan er op tegen de financiële kracht en kennis van de NSA? Linux / Open Source Software geeft ons gelukkig de mogelijkheden daar het “recht van de slimste” tegenover te zetten. Het is aan ons eindgebruikers (en bedrijven / zakelijke gebruikers) om deze handschoen op te pakken of ervoor te kiezen ons over te geven aan een ieder die misbruik wil maken van onze systemen.

update d.d. 26-08-2013

Interessant AIVD rapport over dit onderwerp… AIVDrapport2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.