Over deze site

Op deze website schijf ik artikelen die ICT gerelateerd zijn. Veelal speelt open source software daarin een belangrijke rol, maar niet per se altijd. Ik schrijf over belangrijke ontwikkelingen binnen de ICT en probeer zowel de grote lijnen te ontdekken als mede onderliggende principes bloot te leggen.

Alle artikelen betreffen mijn professionele mening en mijn visie op ICT. Niemand heeft in dit vakgebied een “glazen bol” en dus zijn alle voorspellingen risico vol, dus ook die van mij.

Alle tekst is wat mij betreft vrij kopieerbaar omdat ik overtuigd ben dat “wie deelt heeft meer”. Ik verwacht wel dat er naar de “bron” verwezen wordt, namelijk:

www.janvandertorn.nl

Jan van der Torn