White paper “Monitoring”

Succesvolle bedrijven en organisaties zijn in staat hun groei te managen. Dit gaat in het bijzonder op voor de ondersteunende ICT. Dit is een werkveld dat bij uitstek gaat over groei, of het nu gaat om de mate waarin processen geautomatiseerd worden, koppelingen tussen systemen, afhankelijkheden van systemen onderling, groei van opslag behoefte (en capaciteit), het aantal systemen of de complexiteit van de (samenhang tussen) systemen. De afhankelijkheid van geautomatiseerde processen is zo groot geworden, dat we ons verstoringen en downtime niet kunnen veroorloven.

Herkent u dit?

  • we hebben afgelopen jaar een nieuw SAN aangeschaft, maar ik hoor dat er nu al ruimte gebrek is, of
  • we hebben onze complete ICT gevirtualiseerd, maar hoe stoppen we de wildgroei van nieuwe systemen, of
  • wie heeft er in deze organisatie nog overzicht over welke systemen een rol spelen in proces “X”? of,
  • als systeem “X” een storing heeft, wat zijn daarvan de gevolgen? of,
  • wie kan de “regie nemen” als er zich ernstige verstoringen voordoen? of
  • wie controleert ‘s nachts onze systemen? of,
  • hoe kunnen we met externe partijen samenwerken binnen dezelfde ICT omgeving waarin we ieder onze verantwoordelijkheid hebben?

nagios2Het werkveld van de ICT is voortdurend bezig deze “groei stuipen” met ICT hulpmiddelen “te lijf” te gaan. Dat is precies de reden dat er gesproken wordt over “virtualisatie”, “standaardisatie”, “consolidatie” en “cloudcomputing”. Een belangrijke schakel in deze “groei-uitdaging” is de geautomatiseerde monitoring van systemen, applicaties en (organisatie) processen. Dit is het werkveld van de geautomatiseerde monitoring. Op operationeel niveau betekent dit dat systemen gecontroleerd worden op hun (technische) werking. Is het systeem operationeel, wat is de belasting, hoe staat het met de vulling van de disken en wanneer wordt het systeembeheer gealarmeerd wanneer hierin verandering komt. Deze reactieve manier van monitoren kan worden aangevuld met trend informatie op grond waarvan tijdige maatregelen getroffen kunnen worden. Ook kunnen er applicaties gecontroleerd worden. Dit geeft al veel meer detail informatie, zoals is de applicatie operationeel (het systeem kan operationeel zijn, maar is de applicatie dat ook?), worden alle opdrachten correct verwerkt of loopt de wachtrij vol? Als laatste kan de complete keten van een proces gecontroleerd worden. Deze ketenmonitoring is voor de procesverantwoordelijke (en de klanten) van belang.

Er zijn verschillende Open Source Software
tools waarmee monitoring opgezet kan worden.
Afhankelijk van hetgeen exact bereikt moet 
worden kan gekeken worden naar Nagios (core), 
Nagios XI, OP5, Cacti, OpenNMS of Munin.

nagios1Mits goed geïmplementeerd is monitoring veel meer dan gereedschap voor systeem- en netwerkbeheerders. De business zelf kan het gebruiken om zicht te houden op de geautomatiseerde ondersteuning en daarmee op werking van het gehele proces. Het belang van monitoring is hiermee een organisatiebelang geworden.

 

 

De voordelen van Open Source Software monitoring
liggen voor de hand. Zo kan worden geprofiteerd van
gedeelde ontwikkelkosten, zijn de kosten van
subscripties lager dan licentiekosten en helpt
de openheid van de software het precies aan te
passen aan het specifieke doel (custom checks).

Efficient

ICT moet voortdurend meer doen met minder middelen. Efficiënter werken is een voor de hand liggende methode dit te bereiken. Monitoring kan het systeembeheer helpen met efficiënter werken. In plaats van handmatig dagelijks systemen te controleren kan dit geautomatiseerd worden gedaan. De tijd die voorheen gebruikt werd om systemen te controleren kan nu voor andere werkzaamheden worden gebruikt, bovendien worden de checks nu iedere 5 minuten gedaan en zelfs ‘s nachts. Zeker wanneer het een groot aantal systemen betreft is dit voordeel aanzienlijk.