Tag Archives: open core

Presentatie inleiding workshop RHEV

Deze presentatie is gehouden als inleiding voor een workshop Red Hat Enterprise Virtualization die Stone-IT heeft georganiseerd. De inleiding gaat in op de wetmatigheden van de digitale wereld en bedrijfsmodellen die gekozen kunnen worden voor open source software. Het idee hierbij is dat de deelnemers zo beter in staat zijn zich een mening te vormen over “commerciele open source software”